Reflexia smrti blízkej osoby, času a reality vôbec. Veľmi osobné video (2010).