• cut
  • rica
  • zleho
  • mama
  • fuckoff
  • praca
  • spojime
  • koks
  • tu
  • ucel2

Slová na sten… ách.